CBB call center - usługi call center, outsourcing call center, contact center, telemarketing, infolinia, call centre, contact centre, marketing bezpośredni, usługi telemarketingowe, infolinie Usługi call center, outsourcing call center, telemarketing, infolinia, marketing - CBB call center - usługi call center, telemarketing, infolinia, call centre, contact centre, marketing
Ta strona używa cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie plików „cookies". Dowiedz się więcej TUTAJ
OFERTA CBB CALL CENTER

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie telefonicznej obsługi Klienta. Prowadzimy przychodzące i wychodzące kampanie telemarketingowe wykorzystując różnorodne kanały komunikacji z Klientem.

>> Zapoznaj się z naszą ofertąSTUDENCI POSZUKIWANI

Jeżeli mieszkasz w Krakowie, Łodzi lub okolicach tych miast, masz wolny czas, miły głos i lubisz rozmawiać z ludźmi przez telefon - czekamy na Ciebie

zobacz więcej ...

Nasi ludzie

Jakość usług call center w znacznym stopniu zależy od czynnika ludzkiego.

Personel to wyjątkowo wrażliwy element w strukturach call center.
W dzisiejszych czasach Konsumenci oczekują wysokiej jakości obsługi, a na ich opinię o firmie wpływa między innymi zachowanie Konsultantów z telefonicznych centrów obsługi klientów. Już po pierwszych słowach osoby, z którą rozmawia Klient może stwierdzić, czy firma jest profesjonalna i zatrudnia najlepszych ludzi do kontaktów ze swoimi klientami.

Klient jest usatysfakcjonowany, kiedy rozmowa telefoniczna przebiega w miłej atmosferze, jest merytoryczna i w jej efekcie uzyskuje niezbędne mu informacje (niezależnie od tego, czy to firma inicjuje kontakt z klientem – np. w trakcie przeprowadzania akcji wychodzących, czy też osoba zainteresowana kontaktuje się z firmą – np. poprzez infolinie czy serwisy konsumenckie).
Telemarketer musi być dobrze przygotowany do kontaktu z Klientem, gdyż w ciągu kilkuminutowej  rozmowy nie ma zbyt wiele czasu na zastanawianie się, a informacja udzielona przez niego musi być konkretna i rzetelna.
Za każdy błąd Telemarketera płaci firma, w imieniu której prowadzi on rozmowy, gdyż dla Klienta Konsultant nie jest konkretną osobą, ale firmą. 

Dlatego tak bardzo ważne jest obsadzanie na stanowiskach Konsultantów, odpowiedzialnych za obsługę Państwa Klientów, odpowiednich osób.

Pracownicy CBB tworzy zespół młodych ludzi mogących pochwalić się już doświadczeniem w telemarketingu. Są to osoby przeszkolone z zakresu telefonicznej obsługi Klienta oraz gotowe do rozmów.

Do obsługi Państwa Klientów dedykujemy osoby posiadające odpowiednie predyspozycje w zależności od charakteru realizowanego projektu.

Podczas każdej realizowanej dla Państwa kampanii, nad jej realizacją czuwa zespół ludzi odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg każdego etapu projektu:

  • Dział IT – odpowiedzialny za 24-godzinny nadzór nad prawidłowym działaniem wszystkich koniecznych systemów IT oraz za elementy będące w zakresie działań informatycznych i teletechnicznych niezbędne do realizacji projektu
  • Dział Planowania i Analiz – odpowiedzialny za planowanie zapotrzebowania i zarządzanie czasem pracy teleagentów oraz odpowiednią obsadę stanowisk
  • Project Manager – opiekun projektu – odpowiedzialny za powodzenie projektu oraz skuteczną komunikację pomiędzy wszystkimi działami zaangażowanymi w projekt
  • Supervisor – kierownik grupy teleagentów - jego zadaniem jest zarządzanie grupą teleagentów obsługujących poszczególne akcje telemarketingowe, aktywne wsparcie merytoryczne oraz ciągła praca nad jakością rozmów teleagentów
  • Lider Projektu – opiekun grupy – dedykowany do jednego projektu, odpowiedzialny za kontrolę pracy teleagentów obsługujących jeden konkretny projekt oraz stanowiący bezpośrednie wsparcie informacyjne dla teleagentów
  • Teleagenci – przygotowani, przeszkoleni oraz entuzjastycznie nastawieni do pracy :)


Na podstawie doświadczenia zdobytego podczas kilkuletniej działalności opracowaliśmy procedury i systemy rekrutacji, szkoleń oraz monitorowania pracy Naszych Konsultantów.

REKRUTACJA zobacz więcej ...

Dział HR odpowiedzialny za rekrutację Telemarketerów przeprowadza telefoniczną weryfikacją wstępną (rozmowę telefoniczną) z każdym potencjalnym pracownikiem, celem której jest ocena głosu kandydata oraz jego predyspozycji. Wybrani kandydaci zapraszani są na spotkania, podczas których weryfikuje się ich predyspozycje do zawodu telemarketera.

Podczas rekrutacji na stanowisko Telemarketera niewielkie znaczenie ma kierunek studiów. Często zdarza się, iż osoby, które rozpoczynają współpracę z CBB, pomimo tego, że studiują kierunek zupełnie nie zbliżony do ekonomii czy bankowości, w trakcie pracy odkrywają predyspozycje do wykonywania tego rodzaju obowiązków, zostają w call center, i z tym miejscem łączą swoją karierę.

Poszukując Telemarketerów do CBB Call Center zwracamy uwagę, aby były to osoby o określonym profilu osobowościowym posiadające umiejętności oraz cechy uznawane przez nas za kluczowe i niezbędne w dziedzinie jaką jest telemarketing, czyli w bezpośrednim kontakcie z klientem. Od osób przyjmowanych do pracy nie wymaga się doświadczenia w telemarketingu (aczkolwiek na pewno jest ono atutem), ani wiedzy z zakresu obsługi klienta – zostaje ona przekazana podczas wielu szkoleń. Konieczne są natomiast umiejętności komunikacyjne.

Nasi Konsultanci nie są więc jedynie osobami „z ulicy” przeszkolonymi na telemarketerów, ale osobami już posiadającymi odpowiednie predyspozycje do tego zawodu, będące kiedyś w stanie stać się idealnymi pracownikami działów obsługi klienta. Profilujemy kandydatów również pod kątem charakteru projektów, np. z predyspozycjami do infolinii, serwisu czy akcji sprzedażowej.

SZKOLENIA zobacz więcej ...

Do wykonywania zawodu Telemarketera nie potrzeba specjalnych umiejętności, ani wykształcenia. Niezbędne są jednak szkolenia pokazujące, jak należy rozmawiać z klientem. Działalność call center wymaga wielu działań jakościowych, opartych na cyklicznym i regularny rozwoju kompetencji pracowników.

W CBB Call Center osoby nowo przyjęte na stanowisko Telemarketera uczestniczą w szkoleniach podstawowych obejmujących swoim zakresem zasady telemarketingu i działanie call center. Poznają tajniki profesjonalnej telefonicznej obsługi klienta, na które składają się m.in. zaawansowane techniki obsługi klienta, wykorzystanie głosu w skutecznej obsłudze klienta oraz radzenie sobie z różnymi typami klientów). Dodatkowo przyszli Telemarketerzy nabywają wiedzę z efektywnych technik sprzedaży przez telefon, poznają aplikacje wykorzystywane w call center oraz doskonalą umiejętności w posługiwaniu się sprzętem komputerowym i telefonicznym.

Pracownik CBB Call Center po szkoleniu wstępnym, kiedy już nabędzie niezbędne umiejętności, może rozpocząć pracę przy telefonie. Nie oznacza to jednak, iż proces nauki dla niego już się zakończył.
Nasi Telemarketerzy uczestniczą w szkoleniach cyklicznych odbywających się co jakiś czas. Mają one za zadanie przypomnieć i ewentualnie uzupełnić wiedzę wykorzystywaną w praktyce, dotyczącą konkretnego zagadnienia, np. rozmowa z „trudnym klientem”.

Dodatkowe szkolenia odbywają się przed każdym realizowanym przez CBB Call Center projektem. Oddelegowani do niego Telemarketerzy biorą udział w tzw. Szkoleniach projektowych (merytorycznych), podczas których poznają specyfikę produktu lub usługi będących przedmiotem rozmów.

COACHING zobacz więcej ...

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług CBB Call Center przygotowuje Telemarketerów do pracy nie tylko poprzez organizowane szkolenia wstępne, cykliczne i projektowe. Jakość pracy Konsultantów jest na bieżąco kontrolowana i analizowana, co wpływa na bieżące informowanie Telemarketera o najczęściej popełnianych przez niego błędach, ich eliminację, a w efekcie na ciągłe podnoszenie jakości.
Osoba nadzorująca pracę Telemarketerów, Supervisor – Kierownik Zespołu lub Lider – opiekun grupy prowadzą monitoring rozmów przeprowadzanych przez Konsultanta. Czasami są to rozmowy symulowane, kiedy to w rolę Klienta wciela się osoba nadzorująca.
Podczas tzw. coaching’ów – szczegółowej analizie nagranej rozmowy - odbywających się co miesiąc Supervisorzy i liderzy weryfikują jakość rozmów Telemarketera, wskazują negatywne i pozytywne elementy rozmowy, oceniają pracę oraz poczynione postępy. Mamy ściśle określone kryteria oceny pracy Konsultanta, powszechnie znane w CBB Call Center zasady, które są podstawą do określania stawki wynagrodzenia, czyli czynnikiem motywującym do pracy nad umiejętnościami.

Dodatkowo podczas każdego projektu realizowanego dla Państwa bieżący monitoring pracy wzbogacony jest poprzez organizowanie krótkich spotkań z Telemarketerami, mający na celu doskonalenie umiejętności projektowych.